.hack//Glove
(trowel=左官の使うコテ)


 vol.1/vol.2/vol.3/vol.4
[ステータスはvol.1のものです。vol.2以降はステータスが変わります。]

全員装備可能
Lv
腕輪
物理 魔法 精神 肉体
攻撃 防御 命中 回避 攻撃 防御 命中 回避
スキル 追加効果
Lv1
リストバンド
0 0 0 0 0 2 0 6 1 1 1 1 1 1 4 0
Lv6
銀のブレスレット
0 0 0 0 0 3 0 7 1 1 1 1 1 1 5 0
Lv11
化石の腕輪
0 0 0 0 0 3 0 8 4 2 2 0 2 2 6 0
ガンローム
Lv16
氷雪の腕輪
0 0 0 0 0 3 0 9 2 4 0 2 2 2 7 0
リウローム
Lv18レア
時のリストバンド
0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アプドゥ
Lv21
溶岩の腕輪
0 0 0 0 0 3 0 10 2 0 4 2 2 2 8 0
バクローム
Lv26
緑樹の腕輪
0 0 0 0 0 3 0 11 0 2 2 4 2 2 9 0
ジュローム
Lv31
雷鳴の腕輪
0 0 0 0 0 3 0 12 2 2 2 2 4 0 10 0
ライローム

 

呪紋使いのみ装備不可
Lv
グローブ
物理 魔法 精神 肉体
攻撃 防御 命中 回避 攻撃 防御 命中 回避
スキル 追加効果
Lv2
皮の手袋
0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Lv7
銀ラメのグローブ
0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0
Lv12
炭鉱の手袋
0 2 0 3 0 2 0 3 4 2 2 0 2 2 1 1
デクガンズ
Lv13レア
ゴブグローブ
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
ドゥクレィ
Lv17
漁場の手袋
0 2 0 4 0 2 0 4 2 4 0 2 2 2 2 2
デクリウム
Lv22
鍛冶場の手袋
0 2 0 5 0 2 0 5 2 0 4 2 2 2 3 3
デクバクス
Lv27
森林の手袋
0 2 0 6 0 2 0 6 0 2 2 4 2 2 4 4
デクジュカ
Lv32
雷召台の手袋
0 2 0 7 0 2 0 7 2 2 2 2 4 0 5 5
デクライオ

 

装備可能:剣士、重剣士、重斧使い
Lv
こて
物理 魔法 精神 肉体
攻撃 防御 命中 回避 攻撃 防御 命中 回避
スキル 追加効果
Lv3
赤サビのこて
0 2 0 6 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 4
Lv8
銀のガントレッド
0 3 0 7 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 5
Lv13
地層のこて
0 3 0 8 0 0 0 0 4 2 2 0 2 2 0 6
デクガンズ
Lv18
水源のこて
0 3 0 9 0 0 0 0 2 4 0 2 2 2 0 7
デクリウム
Lv23
火口のこて
0 3 0 10 0 0 0 0 2 0 4 2 2 2 0 8
デクバクス
Lv28
樹液のこて
0 3 0 11 0 0 0 0 0 2 2 4 2 2 0 9
デクジュカ
Lv33
紫電のこて
0 3 0 12 0 0 0 0 2 2 2 2 4 0 0 10
デクライオ